Rapp

  • Kjennings­signal: JWXR
  • Hjemmehavn: Kristiansund, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1958
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 15 m
  • Brutto­tonnasje: 50,49
  • Vernet: 2016
  • På nett: Rapp på Facebook

Sundbåten «Rapp» JWXR, konstruert av Ole T. Flakke og bygget ved Rena Verft og dokk i Kristiansund i 1958. Kontrahent var Kristiansund kommunale Sundbåtvesen. Båten er i dag den siste gjenværende av de klassiske sundbåtene i Kristiansund.

Fartøyet har kun gått i rutetrafikk i Kristiansund havn. Ruten gikk mellom øyene, «landene», i Kristiansund – Kirkelandet, Innlandet, Gomalandet, Nordlandet. Den gikk i rute fra 1958 til 2014 sammen med de andre sundbåtene. Båten er 15m lang, konstruert i stål med aluminium overbygg. Arrangement og innredning er i stor grad slik den alltid har vært. Noen tilpasninger og moderniseringer har det likevel vært gjort – i hovedsak dreier dette seg om motor, dører og rampe.

«Rapp» har fra 2016 status som verneverdig fartøy hos Riksantikvaren. Fartøyet eies av Sundbåtvesenet, og en forening er opprettet med formål om forvaltning og tilbakeføring til den opprinnelig utførelse fra 1958. En forvaltningsavtale er opprettet mellom eier og forening. Foreningen driver ellers utstrakt samarbeid med både opera og teater om formidling – i tillegg er har «Rapp» hovedrollen som «Syver» i barnebøkene og forestillingene om «Syver og Beatrice»