Midthordland

  • Kjennings­signal: JXNN
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1947
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 38,75m
  • Brutto­tonnasje: 184
  • Vernet: 1995

MS «Midthordland» ble bygd som byggenummer 2 ved Stord Stålskipsbyggeri i 1947 for Det Midthordlandske Dampskibsselskab (fra 1961 sammenslått med Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab). Fartøyet ble satt inn i lokalrutetrafikken mellom Beren og bygdene sør for Bergen.

I 1970 ble fartøyet solgt til Sverige og senere til England. På slutten av 1980-tallet ble fartøyet kjøpt til Oslo og brukt i chartertrafikken i Oslofjorden.

«Midthordland» fikk i 1947 installert en 390 Hk Wichmann. Ny motor, en Cat. 3412 på 520 Hk ble installert i 1999. I 1994 ble fartøyet hjemkjøpt til Bergen av interessenter som ønsket å ta vare på fartøyet som en representant for etterkrigsgenerasjonens rutebåter av sjøbusstypen.

Eier er Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS, reetablert i 1995. Fartøyet ble vernet i 1995.

I 1996 ble fartøyet overtatt av Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS, Bergen, og restaurert tilbake til originalt utseende.
I 1998 fikk hun ny motor: 12syl 4tev Caterpillar dieselmotor 520bhk (198x). Den gamle motoren ble gitt bort til Norsk Motormuseum, Skånevik.

«Midthordland» brukes i dag til charterturer.