Fjordclipper

  • Kjennings­signal: LNNH
  • Hjemmehavn: Oslo, Oslo
  • Bygget: 1974
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 23,96
  • Brutto­tonnasje: 99
  • På nett: Fjordclipper

«Fjordclipper» er et 78,7 fots passasjerfartøy i tre bygget ved Nordtveit Skibsbyggeri AS i 1974 for turisttrafikk på Vestlandet. Fartøyet går nå i passasjer og chartertrafikk i Oslofjordområdet og har sertifikat for fartsområde 2 med inntil 100 passasjerer.

Fartøyet er bygget med tverr hekk.  Skroget er bygget av furuplank på laminert spant og eikereimer. Dekk, overbygg, styrhus, salonger og skansekledning er i aluminium. Fartøyet har to salonger. Opprinnelige motorer var 2 stk Scania DI 1643 M på 497 HK hver. Disse ble skiftet i 2019 til Caterpillar D 334 på 260 HK x 2. «Fjordclipper» oppgis å være i bra stand. Det er utskiftet noe hudplank ved Isegram og Promhavn. Eier står for alt vedlikehold.

Fartøyet er unntatt fra kondemnering.  Historisk har fartøyet vært i turisttrafikk i Hardanger, Sognefjorden, Flåm, Gudvangen, Leirvik på Stord og Kragerøområdet før den ble satt i turisttrafikk i Oslofjordområdet. «Fjordclipper» er den eneste av denne type fartøy med åpent akterdekk som er i drift. De andre som ble bygget i samme periode var rutegående fartøy med lite uteplass og større motorer.