Grytøy

  • Kjennings­signal: LDSB
  • Hjemmehavn: Harstad, Troms
  • Bygget: 1954
  • Opprinnelig funksjon: Ferge, Passasjerfartøy
  • Lengde: 21,7 meter
  • Brutto­tonnasje: 84
  • Vernet: 2013
  • På nett: GRYTØY

Det 68 fots trefartøyet «Grytøy» ble bygget i 1954 ved Vaagland Båtbyggeri og gikk i melkerute mellom øyene og bygdene i Harstad. Fra 1974 gikk fartøyet i lokalfart i Kvæfjord, senere som avløserbåt i Trøndelag og fra 1989 i turistfart mellom Oslo og Kristiansand. Venneforeningen Grytøya/Harstad kjøpte båten på tvangsauksjon i 2011.

Fartøyet er nå på slipp hos Nord Norsk Fartøyvernsenter. Planen er å restaurere «Grytøy» tilbake til 1972-utgaven. Restaureringen baserer seg på byggetegninger fra verftet som bygget fartøyet. Mye av innredningen gjenstår å restaureres. Blant annet skal lugarer tilbakeføres til opprinnelig salong.

Fartøyet er i tre med overbygg i stål (klink og sveis).  Brunvoll glødehodemotor ble erstattet av en Wichmann diesel i 1960. Fartøyet er vernet og har fått fredningsvarsel av Riksantikvaren. Dette begrunnes med at «Grytøy» er den siste gjenværende passasjerbåten bygget i tre i Nord-Norge. I tillegg er «Grytøy» en typisk representant for de mange bybåter og arbeidsruter som en gang bandt sammen øyer og veiløse grender med byene langs kysten.

Venneforeningen Grytøy/Harstad har 120 medlemmer og formålsparagrafen fastslår at de skal restaurere og drifte etter antikvariske prinsipper. Det er søkt om passasjersertifikat for 50 passasjerer.