Skogøy

  • Kjennings­signal: LDBY
  • Hjemmehavn: Narvik, Nordland
  • Bygget: 1953
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy, Passasjerfartøy
  • Lengde: 44,2 meter
  • Brutto­tonnasje: 449
  • Vernet: 2013
  • På nett: skogøysvenner.no

MS «Skogøy» er en kombinert passasjer- og lastebåt. Det ble konstruert av overingeniør Kåre Haug og bygd ved Drammen Slip & Verksted for Ofotens Dampskibsselskab i 1953. Skipet gikk i rute på Vestfjorden frem til 30. mars 1983, og ble så solgt til Sverige og omdøpt til «Seaside». Etter å ha ligget halvt nedsunket nær Stockholm i flere år ble hun bragt flott. «Seaside» ble slept til Norge av slepebåten SB «Hans Oscar» vinteren 2011, og forlagt på Bredalsholmen ved Kristiansand. Hun ble slept videre fra Bredalsholmen til Kjeldebotn i Ballangen av Kystvaktskipet «Barentshav», og avlevert i Kjeldebotn 17. februar 2012. I Ballangen har medlemmer av venneforeningen Skogøys-venner startet restaureringen. Båten ble slept til Narvik 27. juli 2012. Siden august er det holdt dugnad ombord hver uke. Den 5. mars 2013 ble MS «Skogøy» erklært verneverdig av Riksantikvaren.