Skibladner

  • Kjennings­signal: LNOP
  • Hjemmehavn: Gjøvik, Innlandet
  • Bygget: 1856
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 165'
  • Brutto­tonnasje: 206
  • Fredet: 2006
  • På nett: skibladner.no

DS «Skibladner» ble bygd ved Motala Mek. Werkstad i 1854/56 for Oplandske Dampskibsselskab og ble satt inn i passasjer- og godstrafikk på Mjøsa i forlengelse av Hovedlandsbanen som sto ferdig fra Christiania til Eidsvold i 1854. Som ny fikk hjuldamperen installert to dobbelte direktevirkende dampmaskiner på 70 Hk, bygd ved Motale Mek. Werkstad.

I 1888 ble «Skibladner» forlenget med 20 fot av Akers Mek. Verksted, fikk nytt overbygg og ny rigg. Samtidig ble det installert en trippel ekspansjon dampmaskin på 606 Hk og nye kjeler bygd ved Akers Mek. Verksted. I 1920 ble fartøyet bygd om fra kullfyring til oljefyring og i 1924 ble overbygget forlenget. Fartøyet sank i 1937, men ble hevet, reparert og interiøret modernisert. Fartøyet sank på nytt i 1967, ble igjen hevet og totalrenovert med ny innredning. Nye kjeler ble installert i 1983.

I 1992 begynte restaurering tilbake til utformingen fra 1888. Restaureringen er kommet langt, men er ikke avsluttet. Fartøyet har gjennom hele sin historie vært i Oplandske Dampskibsselskabs eie som rutegående passasjerskip på Mjøsa i sommersesongen.

2. august 2006 ble «Skibladner» fredet sammen med «Skånevik» som de to første fartøyene i Norge.