Vestgar

  • Kjennings­signal: LMEA
  • Hjemmehavn: Solsvik, Vestland
  • Bygget: 1957
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 35,23m
  • Brutto­tonnasje: 220

MS «Vestgar» ble bygget  på P. Høivolds Mek. Verksted  i Kristiansand som byggnr. 12 og overlevert til Øygardsbåtane L/L i 1957. Fartøyet blei satt inn i båtselskapets langrute, fra Bergen og til nordre Fjell kommune og helt ut til siste utpost i Øygarden kommune, Nordøysund. Båten var sertifisert for 252 passasjerer og hadde 2 salonger med i alt 171 sitteplasser. Etter at veiutbygginga i Øygarden tok til ble passasjergrunnlaget mindre, og ruta ble lagt ned 30. mai 1979. Samme år gikk fartøyet i opplag og fikk endret navn til «Vestgar Senior».

I 1979 ble båten solgt til pinsebevegelsen i Norge og omdøpt til Misjonsbåten «Fredsbudet». Som misjonsbåt var den et av fellestiltakene til pinsebevegelsen og den seilte langs norskekysten på evangeliseringsoppdrag. Den la gjerne til ved små og ofte veiløse lokalsamfunn der oppmøtet i begynnelsen var stort. Men etter hvert som mange steder ble avfolket og fiskere bare hadde korte opphold i land, ble besøkstallet redusert. Vinteren 2005–2006 gjennomgikk båten en større ombygning og modernisering av lugarer og toaletter. Det ble også laget en plass på dekk, slik at det kunne holdes friluftsmøter ved kaikanten. «Fredsbudet» hadde de siste årene sertifikat som opplæringsfartøy og kunne ha praksisplasser for sjøfolk både i maskinrommet og på dekk.

I juni 2007 solgte pinsebevegelsen båten, delvis på grunn av høye driftskostnader, men mest fordi den stod overfor en omfattende og kostbar, nødvendig ombygging. Båten ble kjøpt tilbake til Øygarden og fikk igjen navnet «Vestgar». Fartøyet er et levende kulturminne og er tilbakestilt til sin opprinnelig utgave som rutebåt med bevaringsår 1979. Oppussingsarbeidet er stort sett basert på dugnadsinnsats og gaver. Av endringer er salong på øvre dekk forlenget og skorsteinen ble også flyttet akterover i 1979/80. Mast og bom ble fjernet i 1989. I januar 2014 ble sjøbussen fredet av Riksantikvaren.