Pelle

  • Hjemmehavn: Arendal, Agder
  • Bygget: 1882
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy, Lystfartøy, Passasjerfartøy
  • Lengde: 45 ft
  • Brutto­tonnasje: 11,82
  • Vernet: 2019

«Pelle» er en 45 fots klinket damplystyacht av stål fra 1881/82 bygget ved Motala Mekaniske Werkstadt i Sverige. Kontrahent var grosserer Herman Eger fra Christiania og fartøyet ble bygget som lystbåt for hans bruk i Oslofjorden under navnet «Pippi». Men grosserer Herman Eger døde kort tid etter og i 1883 ble fartøyet solgt til kaptein Strømberg og satt i frakt og passasjertrafikk i Arendal helt fram til 1961 under navnet «Pelle».

Fartøyet ble bygget om i 1903 med ny kjele, nytt styrhus og skansekledning, forlenget skorstein, og seildukstaket ble byttet ut med sinkbeslått tretak. I 1910 fikk «Pelle» ny eier i Jacobsen & Thorsen som drev kullforretning, og rutefrekvensen ble utvidet. Men i 1961 tapte «Pelle» kampen mot Tromøybrua og gikk i opplag. Flere miljøer har prøvd å ta vare på fartøyet, som Norsk Veteranskibsklub, Son Veteranskibs Klub og Stiftelsen Norsk Fartøyvern, men ikke lykkes.

Fartøyet er i dag i opplag i svært dårlig forfatning. Skroget er intakt, men preget av rustangrep. Overbygg og innredning finnes kun i biter og må bygges opp igjen. Av 63 hudplater og skanseplater må 46 plater skiftes, men restaurering er likevel mulig vurderer Bredalsholmen. «Pelle» ble vernet i 2019. Opprinnelig framkomstmiddel var en 1-sylindret direktevirkende høytrykks dampmaskin med èn fyrgang som ble bygget til fartøyet ved Motala Mekaniske Werkstads Aktieselskap i Sverige. 5 nominelle HK/18 indikerte HK v/ 150 o/min. I dag er det ikke fremdriftsmiddel i fartøyet. Den originale dampmaskinen er skadet og kjelen har gått tapt. «Pelle» er tenkt brukt som museumsfartøy og flytende kulturminne i Arendal i et begrenset fartsområde.