Hamen

  • Kjennings­signal: JXKZ
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1949
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 242´
  • Brutto­tonnasje: 1364
  • Vernet: 2015
  • På nett: hamen.no

HAMEN ble bygget som «Pompey Power» i England i 1949 for å frakte kull fra gruver i nord-England til et kraftverk i Portsmouth, sammen med søsterskipet «Pompey Light» og andre lignende «colliers».  «Pompey Power»og ”Pompey Light» var bestilt hos S. P. Austin & Sons Ltd. i Sunderland av ”The Lord Mayor, Aldermen and Citizens of the city of Portsmouth”. Like etter levering ble elektrisitetsverkene nasjonalisert og skipene overtatt av British Electricity Authority.

I følge verkstedet var disse to skipene blant ”the finest colliers afloat”. De hadde moderne utstyr og innredning, blant annet elektriske vinsjer og lysstoffrør. Selv om dieselmotoren var vanlig i 1949, ble de likevel bygget med dampmaskin og kullfyrt kjel. Besetningen var på opptil 23 mann.

I 1960 ble et nytt oljefyrt kraftverk satt i drift Portsmouth, og «Pompey Power» ble overflødig. Tandberg & Møinichen i Drammen kjøpte «Pompey Power» og ga det navnet «Tandik». «Tandik» gikk i Nordsjø- og Østersjøfart et par års tid, men var  et gammelt skip og det var blant annet vanskelig å skaffe dampmaskinister.

Hans Utkilen i Bergen kjøpte skipet i 1962 og ga det navnet «Hamen», samtidig som han erstattet dampmaskinen med en 9-sylindret norskbygget Wichmann 9acat dieselmotor. I dag er denne motoren et teknisk kulturminne i seg selv. Uten denne maskinen hadde nok HAMEN vært hugget i løpet av 80-tallet, slik som det skjedde med de skipene som beholdt dampmaskinen for lenge.

Som HAMEN fraktet skipet kull, malm, rujern, trelast og stykkgods i en meget variert fart. Fartsområdet kunne strekke seg helt fra Frankrike til Murmansk. Da HAMEN gikk i opplag i 1985,  var det som eldste skip i den norske utenriksflåten. HAMEN er i dag et svært sjeldent skip, har høy alder i skipsteknisk sammenheng, og kan på en levende måte illustrere de sosiale, bo- og arbeidsmessige forhold om bord i skipene fra Norges storhetstid som sjøfartsnasjon.

Skipet representerer en tidsepoke i Norsk sjøfartshistorie det er bevart lite av og er et helt naturlig tilskudd i Norsk Forening for Fartøyvern.

Dagens eiere er Stiftelsens Hamen. Intensjon og visjon er at man i et autentisk miljø kan fortelle om norske sjøfolks arbeid og levekår i europeisk og oversjøisk utenriksfart, deres innsats i norsk utenriksfart gjennom mer enn 150 år, om utenriksfarten og om maritim historie generelt.