Anna Rogde

  • Kjennings­signal: LFLM
  • Hjemmehavn: Harstad, Troms
  • Bygget: 1868
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 92'
  • Brutto­tonnasje: 92
  • Vernet: 1990

Slettoppskonnert «Anna Rogde» ble bygd ved Bangsund skipsverft i Namsos i 1867/68 for et partsrederi i Bergen og fikk navnet «Anna af Bergen». Partsrederiets eiere var Albert og Peder Pedersen og Johan Børsheim.

Skonnerten, som har et typisk klipperskrog, ble konstruert av Jan Birkeland etter forbilde av Annanias Dekkes klipperkonstruksjoner.

I 1872 kjøpte hardangerskipperen Isak Rogde skuta og omdøpte henne til «Anna Rogde». I 1873 flyttet Rogde til Kjøtta ved Harstad og fra dette stedet drev familien fraktfart med fartøyet i tre generasjoner gjennom 100 år. De siste av Rogde-familien som drev fartøyet var brødrene Per og Wilhelm Rogde. Fartøyet fikk installert en Bolinder glødehodemotor i 1919.

Skutas viktigste fartsområdet var i de nordlige farvann, tidvis så langt øst som til Murmansk og Arkhangelsk, men fartøyet seilte også i Østersjøfart, på Spania og Portugal og andre europeiske havner.

Fartøyet gikk i opplag i 1972 og samtidig ble det montert lastebommer på fokkemasta. I 1976 overtok brødrene Aage og Magne Indahl «Anna Rogde» og satte i gang restaureringsarbeider som ble utført i 1978 og 1986. Ny maskin ble installert i 1977 og i 1986 ble det satt inn en 400 Hk Scania Diesel, nåværende maskin ble satt inn i 2012. Fartøyet er søkt restaurert tilbake til nær opprinnelige form.

I 1990 ble fartøyet kjøpt av et interessentskap i Harstad og brakt tilbake til byen med Stiftelsen Anna Rogde som eiere. I 2010 ble Stiftelsen Anna Rogde konsolidert med Sør-Troms museum. Museet har ansvaret for drift, mens stiftelsen er fortsatt eiere.

Fartøyet antas å være verdens eldste seilende skonnert.