Aril

  • Kjennings­signal: LM 5572
  • Hjemmehavn: Lillesand, Agder
  • Bygget: 1975
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 13,84m
  • Brutto­tonnasje: 24
  • Vernet: 2002
  • På nett: redningsselskapet.no