Hjelm Waage

  • Kjennings­signal: LFBX
  • Hjemmehavn: Gjemnes, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1971
  • Opprinnelig funksjon: Redningsskøyte
  • Lengde: 22,85 meter
  • Brutto­tonnasje: 73
  • Vernet: 2020

«Hjelm Waage» ble i 1971 bygget som redningsskøyte ved Smedvik mek. Verksted i Tjørvåg på Sunnmøre. Fartøyet var en av de 13 «75` redningskryssere i stål» som ble bygget i perioden 1963-1972. Overbygg i aluminium. 4 av de 14 ble utstyrt med vripropell, deriblant Hjelm Waage som også ble utstyrt med dobbelt ror. I 1994 ble fartøyet noe ombygget. Hjelm Waage er nå den siste av de 4 som er igjen i Norge og eneste i klasse 75.

I årene 1971 til 2004 i aktiv tjeneste for Redningsselskapet har Hjelm Waage bistått mange mennesker og farkoster i nød. Totalt berget den 18 liv, assisterte 1217 personer og hjalp 985 fartøy.

I 2004 ble fartøyet solgt til England og ombygget til å gå med ubemannet maskinrom og brukt som fritidsfartøy. I 2007 ble båten solgt til Danmark og fikk navnet «J.C. Guard». Her ble den brukt til losing, slepeoppdrag og servicebåt for bygging av vindparker i Danmark og Tyskland. Fra 2015 og frem til 2017 lå den i opplag til den ble kjøpt hjem til Norge i sommeren 2017. I 2018 ble skøyta overdratt til Reidar Berge som har gjennomført et omfattende vedlikeholdsarbeid.

Både skrog, interiør og tekniske installasjoner er i god stand. Motor som står i er Scania DSI 1457 x 2 fra 1994. Opprinnelig motor: GM Detroit V871 x 2. Nye Baugthrustere (NSSR) ble også satt inn i 1994.

Eiers mål er å restaurere mest mulig likt originalen fra 1994. Restaurering og vedlikehold skjer etter antikvariske prinsipper. Fartøyet brukes nå til slepetjenester og sjøtransport. Fartøyet fikk vernestatus av Riksantikvaren i 2020.  Eier driver omfattende aktivitet i forbindelse med fartøyvern og kystkultur.

Fartøyet har Gjemnes som hjemmehavn, men det har fått sin originale registerhavn som er Oslo.