Harald

  • Kjennings­signal: LHZZ
  • Hjemmehavn: Harstad, Troms
  • Bygget: 1914
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 52 fot
  • Brutto­tonnasje: 19,06

Furukutteren «Harald» er et tidligere fiskefartøy fra 1914 bygget i Torefjord i Møre og Romsdal.  Fartøyet på 52 fot er kravellbygget på dobbelt spant. Opprinnelig fremkomstmiddel var seil og motor i kombinasjon. «Harald» første motor var en 14 HK Gangerolf og fartøyet har hatt 6 ulike motorer fra 1914 og fram til i dag. Nåværende motor er en Gardener 6XL, 110 HK, 1976 modell. Fartøyet ble tatt ut av fiske i 1995 og har hatt flere eiere fram til nåværende eier overtok båten i 2003. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 2005.

Gjennom 3 ombygginger og forlengelser er fartøyet mye forandret. Lasterommet er i dag er gjort om til salong med pantry, sittebenker og bord. Egnerhuset er gjort om til toalett og dusjrom.

«Harald» ligger i dag i opplag i Harstad og har blant annet vært brukt til kulturformidling under Festspillene i Nord Norge, VM i skreifiske og turer på fjorden ut fra Harstad.

På oppdrag av eier gjennomførte Nordnorsk Fartøyvernsenter (NFFA) en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag høsten 2016 i forbindelse med søknad om støtte til utbedring av skader. I sin rapport beskrives fartøyet å framstå delvis som en klassisk 50/60-talls kutter med enkelte moderniseringer. Generelt har fartøyet et stort etterslep på ordinært vedlikehold, herunder oppdriving av nat i dekk og skrog. Det er også avdekket behov for større og mindre reparasjonsarbeider. NFFA har utarbeidet anbefalinger som eier ønsker å følge.

Eier ønsker å ta vare på norsk kysthistorie for kommende generasjoner.