Immanuel

  • Hjemmehavn: Arendal, Agder
  • Bygget: 1905
  • Opprinnelig funksjon: Losskøyte
  • Lengde: 38 fot
  • På nett: Immanuel

Losskøyta «Immanuel» ble bygget 1905 i Risør av Nils Eriksen fra Narviken for losbrødrene Jensen på Lyngør. Det 38 fots trefartøyet er kravellbygget, med eikehud på furuspant, eik i kjøl og stevner, furudekk samt eik i rekke, hytte og karmer. Hun var losskøyte helt fram til ca. 1930 da losene gikk av med pensjon. Det ble ikke ansatt noen ny statslos og fartøyet ble deretter bygget om og brukt som reketråler og brønnbåt under navnet «Løwa» fram til ca. 1960. Etter dette lå fartøyet i opplag med diverse havarerte restaureringsprosjekt bak seg helt fram til 1983. Da ble hun kjøpt opp av Hisøy ungdomsskole og restaurert tilbake til losskøyte.

Men det viste seg at båten var i dårligere forfatning enn forventet. Det som er tilbake av den originale «Immanuel» er aktre slemholt og vel 50% av spantene opp til vannlinjen. Eksteriør og rigg er basert på skisser og fotografier av de siste eksisterende Narviken-båtene «Dagmar» og «Nancy». Innredningen er utført i tradisjonelle materialer med noen tilpasninger. Standard kutterrigg, med storseil, fokk, klyver, toppseil. «Immanuel» har i dag en dieselmotor fra 1985, en 66 hk Yanmar, men det er uvisst når fartøyets første motor ble installert.

«Immanuel» har vært skoleskip ved Hisøy Skole siden hun var ferdig restaurert i 1987. Fra 2016 er «Immanuel» også en del av undervisningsopplegget ved Sam Eyde VGS i Arendal. Fartøyet brukes også til kulturformidling og fremstår i god stand, selv om man nå ser behovet for ytterligere restaureringer i årene som kommer.

«Immanuel» representerer loshistorien på Sørlandet . Eier har sammen med Risør trebåtbryggeri laget en verneplan for fartøyet.