Najaden

  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1897
  • Opprinnelig funksjon: Skoleskip
  • Lengde: 39,15 meter
  • Brutto­tonnasje: 350
  • Vernet: 2016
  • På nett: Fullriggeren Najaden

Fullriggeren «Najaden» er et 39,15 meters komposittbygget (trehud på stålspant) fartøy, og er sannsynligvis den eneste flytende komposittbygde seilskuta igjen i verden. Fartøyet har stålspanter og et dobbelt lag med furubord. «Najaden» ble bygget 1897 i Karlskrona som skoleskip for Den Svenske Marinen og fungerte som dette fram til 1938.

Under 2. verdenskrig var fartøyet losjiskip for beredskapspersonell og deretter slept til Toreskovs havn og brukt som havnebarriere. Fartøyet forfalt kraftig i denne perioden. Hun ble etter hvert istandsatt ved Karlskronavarvet og ble i 1946 gitt i gave til Halmstad by av grosserer Aronsson. Fartøyet ble brukt som stasjonært museumsskip, som lokale for sjøspeidere, festivaler og andre arrangementer, men forfalt kraftig. Najadens venner ble stiftet i 1988 og en omfattende restaurering fant sted. Halmstad kommune dekket utgiftene med dette. I perioden 1988 – 2014 holdt frivillige fartøyet ved like og åpent for publikum. Men etterhvert hadde Halmstad Kommune verken mer ressurser eller kompetanse til å ta vare på «Najaden» og hun ble i 2014 solgt til Seilskuteforeningen Øst i Viken med innsamlede midler fra Isegran-miljøet. «Najaden» har siden oppkjøpet hatt fast plass på Isegran. Her blir båten brukte til ulike arrangementer og er et samlingspunkt for museumshavna og fartøyvernmiljøet her.

Fartøyet har aldri hatt motor. Original rigg. Overvanns er det råteskader på treverket, men også mye skader på skroget på innerhud og ytterhud under vannlinjen. Spantene har til dels store rustskader, men skipets alder tatt i betraktning er det overraskende bra. Hudplankene og skansekledningen må derfor fornyes og spantekonstruksjonen repareres, sier tilstandsrapporten fra Hardanger Fartøyvernsenter. Interiør mangler, kopier av originalt må lages. Dekkshus og luker er i god stand.

«Najaden» er et svensk fartøy som i dag ikke har tilknytning til norsk maritim historie. Riksantikvaren ser allikevel på fartøyet som et viktig kulturminne i internasjonal sammenheng og ga fartøyet vernestatus i 2016. Eiers mål er å sette fartøyet i original stand for kulturformidling. I sin storhetstid seilte «Najaden» i sommerhalvåret i nordiske farvann, dette ønsker eier for en nyrestaurert «Najaden».