Sally III

  • Kjennings­signal: FMT0229
  • Hjemmehavn: Vestby, Akershus
  • Bygget: 1921
  • Opprinnelig funksjon: Lystfartøy
  • Lengde: 12 meter
  • Brutto­tonnasje: 2,43
  • På nett: Oslofjordmuseet

«Sally III» er en kravellbygget skjærgårdskrysser fra 1921 bygget og konstruert av Jac. M Iversen ved Soon Slip og Båtbyggeri, som forøvrig Iversen selv hadde etablert i 1907. Lengden på lystfartøyet er 12 m med deplasement på 2,43 tonn. Skroget er av mahogny i hud med ribber i eik og delvis furu/eik under vann. Gamle ribber har stålforsterkninger. Framdrift er seilføring på 30 kvm.

«Sally III» har under tiden hatt flere eiere og ble allerede i 1923 solgt videre til Einar With i Kristiania som ga henne navnet «Lisbeth II». I 1926 ble båten solgt til Sverige hvor fartøyet fikk navnet «Måsungen». I Sverige hadde båten 11 forskjellige eiere. I 1996 kjøpte Sallys venner båten tilbake til Norge. «Sally lll» ble restaurert med blant annet nytt dekk og mast i tillegg til nødvendig vedlikehold opp igjennom årene. Hun ble sjøsatt etter restaurering i 1998 med sitt opprinnelige navn «Sally III».

Fartøyet er unntatt fra kondemnering. Fartøyet eies av MiA museene i Akershus, Oslofjordmuseet.

En prosjektgruppe vil stå for vedlikehold og restaurering som blant annet omfatter tilbakeføring av riggen til 1931-utgave som Jac M Iversen konstruerte. Originale tegninger av skrog, rigg og seil foreligger, riggtegning fra 1931, samt fotografier. Dokumentasjon av «Sally lll» og Jac M Iversens virksomhet i Son er en viktig del av prosjektet.

Fartøyet skal brukes som et flytende kulturminne med Son som hjemmehavn ved Kystkultursenteret i Son. Eier ønsker å bevare fartøyet i opprinnelig originaltilstand.