Jærbuen

  • Kjennings­signal: LG4776
  • Hjemmehavn: Larvik, Vestfold
  • Bygget: 1898
  • Opprinnelig funksjon: Lystfartøy
  • Lengde: 13,31m
  • Brutto­tonnasje: 18
  • Vernet: 2008
«Jærbuen» ble bygget i 1898 ved Colin Archer båtbyggeri som en meget påkostet lystbåt, cruiser, til storseileren Wilhelm Wolf. Fartøyet har siden vært lystbåt. Båtens historie er studert i detalj og det foreligger en mengde dokumentasjon, bilder og eierrekke, med en rekke kjente personligheter knyttet til henne.

Store deler av skroget er originalt og fartøyet har et velbevart originalinteriør, spesielt i salong og sovelugar. Båten rangerer som en av de best bevarte etter Colin Archer.

Båten følger på mange måter en typisk interessekurve for denne typen fartøyer. Hun var stor og temmelig moderne for sin tid, selv om skrogtypen som konkurransebåt var i ferd med å bli akterutseilt.

Under år med «skøyteallergi» i Norge gikk hun til utlandet (1931) og ble reddet takket være bevisstheten rundt trebåt og kystkultur på 1970-tallet. I mellomtiden gjorde en bermudarigg (annen utgave er stadig ombord) at båten fortsatt kunne brukes og ble brukt, noe som var medvirkende årsak til hennes overlevelse.

Da Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum fikk tilbud om å overta båten var vurderingen at Larvik burde ha en båt tegnet og bygget av Colin Archer, spesielt fordi denne var så unik i sin karakter.

«Jærbuen» formidles aktivt blant annet ved visning på veteranbåtstevner, ved foredrag og åpen båtarrangementer.