Sjødampsprøite 1

  • Kjennings­signal: RA 72
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1866
  • Opprinnelig funksjon: Brannsprøyte
  • Lengde: 16 meter
  • Brutto­tonnasje: 21
  • Vernet: 2013
  • På nett: Veteranbåtlaget Sjødampsprøite 1

«Sjødampsprøite 1» ble opprinnelig levert fra Bergen Mekaniske Værksteder i juli 1866 som kombinert slepe og passasjerbåt «Bjørn» til Dampbaadelaget. Selskapet gikk konkurs i 1872.

I 1873 overtok Bergen Brannvesen båten for 2500 spesidaler, og fikk plassert en landdamppumpe om bord. I 1891 ble det foretatt en ombygning, der båten fikk innsatt en dampkjele nr. 2 og Ludwigsberg damppumpe. Dermed fikk den to skorsteiner. Ved ombygning i 1910 fikk båten det utseende den beholdt all sin tid. Etter ombygning i 1935 fikk båten bare 1 dampkjele, men beholdt skorstein nr. 2 av estetiske grunner.

Båten gjorde tjeneste som sjødampsprøyte for Bergen Brannvesen i hele 83 år, fram til 1956, og deltok på alle branner i sjønære strøk. Intet annet brannredskap i Norge kan vise til tilsvarende. Restaurert til 1935-versjon vil båten trolig være eneste i sitt slag i hele verden. Båten eies av Bergen Brandkorps Historielag, som har stiftet Veteranbåtlaget Sjødampsprøite 1.