Brannsprøyta

  • Kjennings­signal: LAND
  • Hjemmehavn: Ålesund, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1952
  • Opprinnelig funksjon: Brannsprøyte
  • Lengde: 20,5m
  • Brutto­tonnasje: 56
  • Vernet: 1998

MS «Brannsprøyta» er en sjøgående brannsprøyte bygget ved A. M. Liaaens Mek. Verksted i Ålesund i 1952 med byggenummeret 87 og har et skrog i sveiset stål. Vannpumpenes stråler rekker 90 meter, og kan sprute ut 6000 liter vann i minuttet. Få dager etter at fartøyet ble overleverte brannvesenet, trådte MS «Brannsprøyta» i aksjon og markerte starten på et virke som brannsprøyte i over 40 år.

Fram til da hadde fartøyet vært i aksjon ved 46 anlegg på land, 16 branner utenfor Ålesund kommune, 17 båtbranner og 4 branner på passbåter. MS «Brannsprøyta» ble formelt avviklet fra brannvesenet i 1996, og ble året etter nominert til «byens kulturminne» i Ålesund.

Med utspring i sjømannsorganisasjonene ble Stiftelsen Brannsprøytas venner etablert. Formålet var da som nå å eie og bevare MS «Brannsprøyta» for ettertiden som et kulturhistorisk minne. Året etter vedtok Ålesund bystyre et gavebrev som gjorde stiftelsen til eiere av MS «Brannsprøyta».

Siden har fartøyet fått Riksantikvarens formelle status som vernverdig skip. Mesteparten av arbeidet med MS «Brannsprøyta» utføres av Brannsprøytas venner på dugnad. Og fartøyet brukes i kulturformidling og ved festligheter og markeringer, og har sertifikat for 25 passasjerer.