Slukk II

  • Kjennings­signal: LKDH
  • Hjemmehavn: Kristiansund, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1939
  • Opprinnelig funksjon: Brannsprøyte
  • Lengde: 60 fot
  • Brutto­tonnasje: 33

Brannsprøyta «Slukk II» ble bygget i 1939 i stål ved Nylands Mekaniske Verksted. Fartøyet er 60 fot langt med en den originale motoren en Paxman Ricardo type 8 RW ( 5 cyl rekke toppventil som gir 210,3 bhk ved 1500 rpm) bygget av Davey Paxman LTD England. Brannpumpene er fra Escher Wyss, Zyrich. Slepekrok montert i 1955.

Allerede året etter, i 1940, ble «Slukk II» satt kraftig på prøve. Bombingen av Kristiansund i fire dager 28. april med påfølgende branner skadet eller totalt ødela 800 av 1300 bygninger i Kristiansund. Da vannverket stoppet var det bare «Slukk II» som hadde skikkelig kap- asitet og ble uvurderlig i slukning- sarbeidet. Etter krigen har farøyet vært en vitkig del av brann og red- ningsberedskapen i Kristiansund og kommunene rundt. Da «Slukk II» gikk ut av tjeneste i 1986 ble det startet en vennelag for å ta vare på fartøyet. Kommunen er fremdeles eier.