Nøkk

  • Kjennings­signal: LKLB
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1939
  • Opprinnelig funksjon: Brannsprøyte
  • Lengde: 29m
  • Brutto­tonnasje: 101
  • Vernet: 2005
  • På nett: engoyholmen.no

BS «Nøkk» er bygget ved Rosenberg mek. verksted i Stavanger i 1939. Kontrahent var Stavanger kommune ved brannvesenet.

Fartøyet er en sjøbrannsprøyte bygget med «soft nose» og rund hekk. Skroget er klinket stål, mens dekk og overbygging er sveiset. Fartøyet er utstyrt med 21 store CO2-flasker for slukking av brann i maskinrom eller oljeinstallasjoner. Flaskene er nå tømt, men alt utstyr finnes om bord.

Mange branner i Stavanger og på øyene omkring er blitt sterkt begrenset av BS «Nøkk» s store pumpekapasitet. BS «Nøkk»s hjemhavn og registreringshavn er Stavanger og fartøyet skal bevares slik det var da det gikk ut av tjeneste i 2004.

Fartøyet har Riksantikvarens status som verneverdig skip.