Nykværing

  • Kjennings­signal: LM5264
  • Hjemmehavn: Sandnessjøen, Nordland
  • Bygget: 1974
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 15,39
  • Brutto­tonnasje: 24,86

«Nykværing» er levert fra Mjosundet Båtbyggeri A/L i 1974 som bygg nummer 88, det var den nest siste kravellbygde trekrysseren med dekk og halvbakke i laminert tre. Klaus Aas var også tidlig ute med laminering av spant og benyttet maler for å spare tid og materialbruk. Garneringen ble lagt først og spanter med lameller ble trukket opp og limt før hudplank ble lagt. Både i hud og garnering ble det frest spor og limt inn lister, slik at det ble helt tett. Også helt oppe under dekk ble det satt på et bord som gjorde garneringen tett. Til slutt ble det anbrakt store svanehalser ved forstevn og akterstevn på dekk som skulle sørge for god luftsirkulasjon. Klaus Ås tok ut patent på natemetoden (patent nr. 86440) allerede i 1951.

Thomas Gundersen Fredriksen:

Han forteller fra tiden da Nykværing var i familiens eie; Båten va kontrahert av han oldefar Eliot Fredriksen.  Originalt stod det en Baudouin 215 hk i ho, men denne vart bytta i 1996 til en Gardner 265 hk. Denne motoren står i båten den dag i dag. “Nykværing” va som sagt i starten eid av oldefar Eliot Fredriksen m/ flere, men i 1986 vart ho registrert på han farfar, Robert Fredriksen.  Eliot og Robert var kjent som dyktige og kunnskapsrike fiskere. De vedlikeholdte sine båter slik at de så flotte og velholdte ut. De fisket for det meste med garn i Vesterålen og deltok også i sesongfiske på Finnmarka og sørpå.

I desember 2004 solgte han farfar båten tel Svolvær. Eieren der nede va Øynes Fisk. Der va ho i feske fram tel 2005. Då vart ho strukturert og deretter solgt tel Rune Vatnehaug, Fjellhammer i Akershus, og omregistrert som fritidsfartøy i privat eie. I 2008 blei “Nykværing” solgt tel Odd Einar Pettersen, Svelvik, før ho i 2011 kom telbake tel Nordland. Den nye eieren va då Jarl Harald Rølvåg i Sandnessjøen.

Gledelig e det å sjå at ho nu har fått påmalt det gamle fiskerinummeret! “N-133-BØ” som e kommen telbake på skroget og vil følg båten tel evig tid. Nykværing vil alltid ha en plass å komme på besøk til ved «heimkaia» og rorbua som fortsatt eies av han farfar Robert Fredriksen.

Historien fra 2015:

Nykværing ble så solgt til Karl Amundøy i 2015 og på turen hjem til Kristiansund grunnstøtte de ved Hamnarøya utenfor Flatanger. Båten fikk store skader. Nykværing ble slept tilbake til Sandnessjøen der ivrige entusiaster startet arbeidet med å restaurere den. De har med stor frivillig innsats og egne penger brakt Nykværing til dagens stand. Trond Møllevik kjøpte ut de to andre “partsrederne” i mars 2019 og søkte om overtakelse av båten, det fremkom at den var registrert som Fritidsfartøy og i privat eie. Grunnen var at den skulle vernes av Riksantikvaren, noe som aldri ble gjort. Søknaden om overtakelse med privat eierskap ble dermed avslått og det samme ville vært tilfelle for Amundøy i 2015.

Veteranskøyta Nykværing v/ Trond Møllevik har påtatt seg å drifte den flotte skuta ved å kjøre opplevelsesturer langs kysten. Samtidig skal bygge- og fiskemetode knyttet til fartøyets historie fortelles. «Nykværing» er registrert i frivillighetsregisteret og har for tiden hjemmehavn ved Kystlagkaiet i Sandnessjøen. Målet er å gi den verneverdige skuta status som vernet fartøy.

Trond Møllevik er oppvokst ved A. Møllevik & Sønner Båtbyggeri på Sund ved Hemnesberget. Der ble Blomøy, Senjapynt og Solbris bygget, de er også medlemmer i Norsk Forening for Fartøyvern.