Bolga

  • Kjennings­signal: LGIM
  • Hjemmehavn: Sørfold, Nordland
  • Bygget: 1952
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 16,3m
  • Brutto­tonnasje: 22,28
  • På nett: saltenveteranbaatlag.no

MS Bolga er en kutter på 54 fot som ble bygd i 1952 av Ramfjord Båtbyggeri i Nord Trønderlag. Kontrahert av Birger Nattland, Bolga i Meløy.

Fartøyet ble brukt til garn-, line- juksa og sildefiske samt til småhvalfangst. Ved levering ble det montert en Alpha 90 HK semidiesel som senere ble byttet ut. Det er i dag den 4. motor som står i fartøyet, en Volvo Penta TAMD 105A 360 HK 2004 modell.

Det oppsto en god del dramatikk rundt «Bolga» i forbindelse med kondemnering da den var rapportert hugget i 2006. Den dukket så opp under navnet «Lolita» før den igjen forsvant. Etter en del detektivarbeid ble den funnet fortøyd mellom noen holmer like nord for Bodø. Båten ble tatt i forvaring, og våren 2007 var Salten Veteranbåtlag endelig eier.

Bolga har i dag fått rigget på det originale hvalfangerutstyret og eiers formål er å bevare Bolga som eksempel på en småhvalfanger fra 1970-årene.

I dag brukes Bolga til charterturer for lag og foreninger, bedrifter, private og skoler der barn og ungdom får undervisning i kysthistorie og utnyttelese av havets ressurser.