Senjapynt

  • Kjennings­signal: 3YQU
  • Hjemmehavn: Senja, Troms
  • Bygget: 1960
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 16 m
  • Brutto­tonnasje: 24,55
  • Vernet: 2008

«Senjapynt» er bygget hos Møllevik og Sønner på Hemnes i 1960 for Kjell og Eldar Benjaminsen fra Skrolsvik i Troms. Konstruktør var Trygve Møllevik på Hemnes. Fartøyet ble driftet og eid av de opprinnelige kontrahentene fra 1960 til 1993 og ble benyttet til kystfiske med liner, garn, jukse, snurrevad og snurpenot. I 1993 ble fartøyet overtatt av Brdr. Karlsen fra Husøy i Lenvik og fortsatt brukt i kystfiske, hovedsakelig med garn. I 2008 ble fartøyet fritatt fra kondemnering og vernet av Riksantikvaren. Fartøyet eies av Tranøy Kystlag, og blir i dag brukt til formidling og bevaring av forskjellige elementer innen norsk kystkultur, med hovedvekt på bruk av tradisjonelle fiskefartøyer. Fartøyet skal restaureres og vedlikeholdes så nær opprinnelig som mulig. Det er 12-15 personer som vedlikeholder og driver fartøyet med midler fra chartervirksomhet og fritidsfiske samt midler fra Riksantikvaren og Stiftelsen UNI.