Sjøblomsten

  • Kjennings­signal: LNEW
  • Hjemmehavn: Sortland, Nordland
  • Bygget: 1915
  • Opprinnelig funksjon: Fangstfartøy, Fraktefartøy
  • Lengde: 17,05m
  • Brutto­tonnasje: 31
  • Vernet: 2006
  • På nett: sjoblomsten.no

MS «Sjøblomsten» ble bygget i 1915. Det er ikke kjent hvem som fikk henne eller hvor hun ble bygget. Eldste opplysninger er fra krigens dager da Olaf Ellingsen fra Ofoten eide henne og fikk henne ombygget i 1941/42. Da gikk hun med handelsreisende og drev fiskeføring.

I 1945 kjøpte Snorre Johansen, Brettesnes båten og den ble i familien Johansens eie i 55 år. Han døpte henne til MS «Sjøblomsten», monterte en Wickmann 50 hk og drev hvalfangst opp til Svalbard. «Sjøblomsten» hadde hvalfangst som hovedgeskjeft frem til 1963, og deretter ble det snurrevad fram til 2005. I 1970 ble hekk gjort om til slettbakke, nytt styrehus ble montert og motor av typen MVM på 124 hk ble montert.

Etter 1979 ble «Sjøblomsten» bygget om til halvbakke, fikk ny salong foran og trerekka ble erstattet av aluminium samtidig som tredekket ble overlagt med aluminiumsdekk. Styrhuset ble igjen erstattes i 1985 og deretter igjen i 2003. Geir Helland kjøpte «Sjøblomsten» i 2000 og var siste fiskende eier.

I 2005 ble «Sjøblomsten» strukturert, og i 2006 ble «Sjøblomsten» erklært verneverdig av Riksantikvaren. Fartøyet representerer en kontinuerlig tilpassing fra skyss/fraktbåt til fangst og fiske.

I dag er Vesterålen Maritime Klubb eier av «Sjøblomsten» og har som formål å ivareta fartøyet, fremme kystkultur og drive maritim aktivitet.