Svanen

  • Kjennings­signal: LKXK
  • Hjemmehavn: Oslo, Oslo
  • Bygget: 1916
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 98'
  • Brutto­tonnasje: 102
  • Vernet: 1984
  • På nett: svanen.no

Skonnert «Svanen» ble bygd som byggenummer 121 av J. Ring Andersen, Svendborg på Fyn, i 1916. I byggeperioden ble den gitt navnet «Jason». Før sjøsetting ble den solgt til A/S Aina i Arendal og døpt «Smart». Den var i norsk eie frem til 1921, da den ble solgt til Isak F. Wickstrøm i Åstol ved Gøteborg og døpt «Svanen». Den var eid av familien «Wickstrøm» frem til 1960, da den ble solgt til Johansson og Carlson i Hamborgsund, nord for Gøteborg. I 1965 ble skonnerten kjøpt av Inge Høy i Kristiansand, som sto i spissen for Selskapet Skonnerten Svanen. Fartøyet ble igjen rigget som skonnert for å seile som trenings- og skoleskip.

«Svanen» fikk installert en 45 Hk dieselmotor i 1921 og påsatt styrehus i 1937. Motoren ble senere byttet i 1936, i 1972 og i 2001. Riggen ble redusert etter hvert som motorkraften økte frem til restarueringsarbeidene startet på 1960-tallet. Deretter er riggen i flere trinn ført tilbake til størrelse og utforming slik den var da fartøyet var nybygget. Dette arbeidet ble avsluttet da nye master ble satt opp og større seil ble sydd i tiden 1999-2002. Eksteriørmessig er tilbakeføringen til orginal utforming fullført.

«Svanen» representerer de siste mellomstore seilførende lastedragerne som gikk i fart på Nord- og Østersjøen og i kystfart. Hun var først og fremst beregnet på transport av trelast og er derfor utstyrt med lasteport i baugen. «Svanen» ble kjøpt og donert til Norsk Sjøfartsmuseum i 1973 og seiler som skoleskip i sommersesongen med elever fra ungdoms- og videregående skole. I 2006 opprettet Sjøfartsmuseet et 100% eid selskap; VSR – Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S, overførte «Svanen» til dette og et omfattende oppgraderingsprogram ble startet med støtte bl.a. fra Riksantikvaren.