Loyal

  • Kjennings­signal: LIBK
  • Hjemmehavn: Florø, Vestland
  • Bygget: 1877
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 25,72 m
  • Brutto­tonnasje: 54,14
  • På nett: loyal.no

Galeasen Loyal er bygget av Knut Johannessen i Rosendal. Sjøsatt 25. september 1877 av samme båtbygger og verft som bygget Gjøa. Loyal ble bygget på oppdrag av Thomas Manger, Tallak Lie, S.Salvesen og Carl Otto Grande, samtlige fra Haugesund, for fiskehandel på Island og annet oversjøisk fart.

Loyal gikk for seil i over 50 år og fikk sin første motor i 1932. Skipet hadde da seilt for det meste i europeisk fart, men hadde også hatt en tur rundt Kapp Horn. Skipet har hatt som tilnavn «Kvitegalsen» da det hele tiden har vært hvitmalt. Loyal er en typisk representant for de mange galeaser som var i virksomhet i siste halvdel av 1800 tallet.

Loyal var i aktiv fraktefart i nesten 100 år frem til 1974. Fartøyet bla da overtatt av John Huasberg fra Forlandsvåg på Sotra. I 1977 var skipet tilbakeført som galeas. I 1994 ble arbeider gjort for å tilbakefør mer mot orginal utsteende. Omlag 70 % av skroget med spant/garnering og hud er fra fartøyet var nytt i 1877. Det foreligger god dokumentasjon over vedlikehold og reparasjoner.

Skipet har egen venneforening