Lindenes

  • Kjennings­signal: LLBU
  • Hjemmehavn: Odda, Vestland
  • Bygget: 1943
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 23,5 m
  • Brutto­tonnasje: 96,37
  • Vernet: 2014
  • På nett: lindenes.no

«Lindenes» ble bygget i Nordtveitgrend i Fusa og stod ferdig i desember 1943 og satt i fart i januar 1944. Den ble bygget for  personelltransport i Odda, spesielt i forbindelse med arbeidsfolk til Zinken og gikk under navnet Zinkskøyto. Etter betydelige omstruktureringer i den lokale industrien og tilhørende kommunikasjon, ble «Lindenes» overflødig og lagt ut for salg. Ny eier i 1980 ble Johan Bendiksen, Nærsnes. I 1995 kom fartøyet til Oslo og gikk inn i chartermarkedet, med et noe omskiftende eierskap. Den har hele tiden seilt med navnet «Lindenes«. I 2013 kom det et lokalt initiativ fra Odda om å kjøpe «Lindenes» og 2015 kom endelig Zinkskøyto hjem igjen.

MS Lindenes ble bygget for persontransport i Odda, hovedsakelig skyss av arbeidere til og fra Det Norske Zinkkompani AS på Eitrheimsneset,  lokalt kalt «Zinken». Lokalbefolkningen har i alle år kalt båten for ”Sinkskøyto”. Vinterstid hadde skuta en viktig funksjon med å holde havnebassenget åpent for is, både for egen ferdsel, men også for annen båttrafikk i havnebassenget. Skuta hadde også en viktig funksjon som beredskapsbåt i forbindelse med ras og flom i den trange Sørfjorden. Alle godt voksne i Odda husker hvor viktig ”Lindenes” var som transportmiddel ved stengte veier under storflommen i Odda i 1962.

Etter betydelige omstruktureringer i den lokale industrien og tilhørende kommunikasjon, ble ”Lindenes” overflødig og lagt ut for salg. Båtens siste tur som arbeideskøyte var nyttårsaften 1976. Den ble først solgt til Møgster-rederiet på Stord der den fraktet arbeidere til og fra oljeplattformer som lå til reparasjon utenfor Leirvik. I 1980 ble Johan Bendiksen fra Nærsnes ny eier. MS ”Lindenes” kom til Oslo og gikk inn i chartermarkedet, med et noe omskiftende eierskap. Den har hele tiden seilt under navnet ”Lindenes”, oppkalt etter er et nes nord for havnebassenget i Odda. I 2013 og i 2014 kom det lokale initiativ fra Odda for å få fartøyet hjem igjen. Først i 2015 lykkes en med dette, og på arbeidernes dag – 1. mai – ble ”Sinkskøyto” ført tilbake til Odda. Opprinnelig sto det en Wichmann 2AB semidiesel i båten, denne ble byttet ut med en Wichmann 2AC,  som ble bygget og installert i 1957.

MS ”Lindenes” var bygg nummer 33 fra Nordtveit Båtbyggeri og er omtalt i boka «Nordtveitbåtane .– Ei verftskrønike og litt meir» utgitt i 2010. Lindenes var den første passasjerbåten levert fra verftet. I tillegg til å skysse arbeidsfolk over vågen i havnebassenget i Odda,  ble også fartøyet benyttet til ekstraturer. Lengste turen var nok da Lindenes dro med Odda Ungdomslag til stevne i Trondheim i juli 1946. I 1947 ble fartøyet bygd om og fikk nåværende overbygning.  MS Lindenes representerer et av de siste passasjerfartøy/sjøbusser som er bygget i tre, og er derfor en fartøytype det er viktig å bevare for ettertiden. Fartøyet ble vernet av Riksantikvaren i 2014.