Dokken

  • Kjennings­signal: LK 6450
  • Hjemmehavn: Sunde, Vestland
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 30'
  • Vernet: 2013

«Dokken» er et 30 fots kravellbygget passasjerfartøy i furu og mahogni fra 1937 bygget ved Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforening i Opsanger i Kvinnherad for Damgårdsferge AS i Laksevåg. Fartøyet gikk i rute mellom Fokken og Frydenbø på Laksevåg. Driftsgrunnlaget for «Dokken» falt bort da Puddefjordsbroen åpnet i 1956 og fartøyet ble derfor solgt til et andelsselskap og brukt til arbeidsreiser i forbindelse med anlegg i lokalområdet. Ruta ble lagt ned på 90-tallet og i 1992 ble «Dokken» kjøpt opp av Lakesvåg Kulturhistoriske Forening Dokken som fikk fartøyet i drift igjen med et passasjersertifikat for 25 personer. Foreningen brukte fartøyet til turer. Etter å ha stått noen år på land i påvente av restaurering overtok Opsangervågen Kystlag fartøyet.

«Dokken» ble vernet i 2013 og etter eierskifte har kystlaget søkt om fornyet vernestatus og vil følge Riksantikvarens retningslinjer for istandsettelse. Målet er å få fartøyet restaurert til sin opprinnelige stand fra 1937. Kystlaget vil bruke fartøyet som passasjerbåt. «Dokken» ble ombygd med spiss baug på 90-tallet. Opprinnelig motor var en 7,5 HK Union med propell i begge ender. Nåværende motor er en Sab diesel 2 G 22 hk fra 1980. Skroget er delvis originalt, men mye forfalt. Det er behov for mye utskiftning på grunn av råte. Innredningen er for det meste intakt. Fartøyet fremstår stort sett slik det var i 1937.