Gamle Oksøy

  • Kjennings­signal: 3YYN
  • Hjemmehavn: Kristiansand, Agder
  • Bygget: 1962
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy, Inspeksjonsfartøy
  • Lengde: 41,42m
  • Brutto­tonnasje: 330
  • Vernet: 1996

MS «Oksøy» ble bygget i 1962 hos Brødrene Lothe, Haugesund, som forsyningsskip for Kystverket. Skipet ble benyttet til vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten, og var registrert som tankskip med parafin og gass om bord til de mange lyktene i leia. Rasjonalisering og ombygging av fyrlyktene til solcelle- og batteridrift gjorde etter hvert MS «Oksøy» overflødig, og fartøyet ble tatt ut av drift høsten 1996.

Da Riksantikvaren ønsket å ta vare på et representativt utvalg av fartøyer med betydning for den norske sjøfarten, ble det foreslått å gi skipet vernestatus og bevare det i original, operativ stand. Under årene fartøyet var operativt ble det gjort svært få endringer, og autentisiteten i forhold til byggetidspunktet var stor da MS «Oksøy» ble gitt som gave til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra Fiskeridepartementet august 1997. Samtidig føyde man «Gamle» til i navnet.

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum er det administrative navet i Kystverkets etatsmuseum «Kystveksmusea». I samarbeid med «Gamle Oksøy venner» arbeider  Kystverksmusea med å bevare MS «Gamle Oksøy» gjennom bruk og formidler fartøyets opprinnelige funksjon og historien om norsk kystkultur.