Trygge

  • Kjennings­signal: lltx
  • Hjemmehavn: Mausundvær, Trøndelag
  • Bygget: 1931
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy, Fraktefartøy
  • Lengde: 14,81m

«Trygge»  er  en  kravellbygget  kutter  på  48,6  fot  fra  1931.  Trebåten med skrogmateriale i furu ble  bygget  for  Rokstad  på  Hopen  i  Smøla  kommune. Den ble  brukt  til  fiske  og  frakt  av  levende  fisk i Kristiansund, og senere i Strinda og Vikna. I 1954 ble det montert en Rapp motor M 56 hk som fremdeles står i båten i dag. Det ble også gjort endringer på styrehuset, som sannsynligvis ble tatt fra et annet fartøy. Ellers fremstår «Trygge» å være ganske nær slik den var originalt i 1931. Lugarene og  øvrige  rom  er stort  sett  like som  da  de  ble  bygget, og riggen  er  fra  før  1954. «Trygge» var i drift frem til 1981, da den ble brukt som fritidsfartøy i noen år frem til den ble tatt over av dagens eier, Hans Kristian Berge, som ønsker å sette den i stand til slik den var på 50-tallet.