Tysso

  • Kjennings­signal: LHXW
  • Hjemmehavn: Odda, Vestland
  • Bygget: 1917
  • Opprinnelig funksjon: Lystfartøy
  • Lengde: 58'
  • Vernet: 1997

MY «Tysso» ble bygd av Oma Baadbyggeri A/S på Stord i 1917 for konsul Kiær i Bergen. I 1919 ble fartøyet solgt til kraftverket i Glomfjord og etter få år igjen solgt til et sameie av flere bedrifter innerst i Sørfjorden, deriblant aluminiumsverket i Odda. Den fikk da navnet «Aluminium».

Da aluminiumsverket ble avviklet ble fartøyet overtatt av kraftverket Tyssefallene og fartøyet fikk da navnet «Tysso». Fartøyet ble blant annet benyttet som skyssbåt for høyere funksjonærer og andre kondisjonerte mellom Granvin og Sørfjorden, og som representasjonsbåt.

«Tysso» ble kjøpt tilbake til Oma Baadbyggeri rundt 1985. Fartøyet har i dag en 240 Hk Cummins diesel. «Tysso» ble overtatt av Tysso A/S i 1995. I september 2004 overtok Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum «Tysso», og fartøyet kom dermed hjem til Odda og Tyssedal igjen.