Heidi

  • Kjennings­signal: LM4436
  • Hjemmehavn: Porsgrunn, Telemark
  • Bygget: 1893
  • Opprinnelig funksjon: Lystfartøy
  • Lengde: 10,45m

«Heidi» ble bygget i 1893 av Søren Gudmundsen, Volden i Asker, etter tegning av Gustav A. Sinding, – en av pionerene innen norsk lystbåtkonstruksjon.

«Heidi» ble bygget for grosserer Fredrik Lie i Christiania. Etter at «Heidi» tok annen premie i sin klasse i Langesundsfjordens Seilforening sin regatta i 1893, tok hun første premie i KNSs regatta i Larvik i 1894. Søren Gudmundsen drev eget båtbyggeri og var Sindings faste kompanjong i tretti år. Sinding skrev om Gudmundsen: «Våre ideer forstod han straks og utførte dem samvittighetsfullt. Alt hans arbeid var omhyggelig og nitid, aldri noe fusk».

«Heidi» er en av de ytterst få spissgattere med et skrog bygget opp i hele lengder lerk. Dekksarrangementet med lav hytte, cockpit med benker og styrebrønn er originalt, store deler av skroget likeså. Innredningen med stikk-køyer og langskipssofaer er for en stor del intakt.

«Heidi» har hatt mer enn 20 eiere gjennom tidene, og båtens historie er godt dokumentert. Navnet har hele tiden vært «Heidi». Blant de mest kjente eierne kan nevnes Sam Eide, industriforegangsmann, lystseiler og formann i KNS. Etter flere eiere i Bergen ble «Heidi» i 1935 kjøpt av Sigmund Aanerud, Tamshavn, som bl.a. var en tur til Spania med båten. Etter nye eierskift ble «Heidi» igjen aktiv på regattabanen hvor hun kunne ta opp kampen med den Trondhjemske plastbåt-flåten. Per Bjønnes har vært eier siden 1989.

«Heidi» har i dag hjemhavn i Brevik, som ligger i Langesundsfjorden der båten var med på sin første regatta i 1893, – en fantastisk rundreise på vel 100 år! «Heidi» er det eneste gjenværende objekt som representerer både konstruktør og båtbygger. Dagens eier har til formål å konservere båten og gjøre «Heidi» seilbar i tråd med tradisjonene slik at hun kan fortsette seilasen som et flytende kulturminne.