Heland

  • Kjennings­signal: LJQA
  • Hjemmehavn: Ålesund, Møre og Romsdal
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 63'
  • Brutto­tonnasje: 39

MK «Heland» ble bygd av Einar Helland på Vestnes i Møre og Romsdal i 1937 for Severin og Arne A. Roald og Olaf Røssvik.

Fartøyet ble brukt i drivgarnfiske etter storsild, i torskefiske og i brugde- og småhvalfangst i Nordsjøen, Barentshavet, ved Jan Mayen og ved Island. Fra 1950 ble fartøyet brukt i størjefiske med størjenot i sommerhalvåret.

I november 1941 stakk «Heland» etter oppdrag fra Milorg på Vigra med agenter og flyktninger over til Shetland. Fartøyet gjorde senere flere turer mellom Shetland og Norge for Shetlandsgjengen, men ble i 1943 stasjonert som reservebåt i Scalloway.

Som ny fikk «Heland» installert en Håhjem-motor. Denne ble byttet ut med en 130 Hk Heimdal i 1960. Denne motoren står fortsatt om bord. Det ble foretatt ombygninger på overbygningen etter krigen.

I 1971 ble «Heland» kondemnert og overtatt av Sunnmøre Museum samme år. Fartøyet skal bevares som typisk representant for fiskeflåten for perioden 1930-60, og som representant for Shetlandsbussene. «Heland» ble restaurert ved Hardanger Fartøyvernsenter fra 1994 – 1998.