Helgøya

  • Hjemmehavn: Ringsaker, Innlandet
  • Bygget: 1938
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 46'
  • Brutto­tonnasje: 23
  • På nett: mjossamlingene.no

MF «Helgøya» ble bygd av Gideon Motorfabrikk på Helgøya i 1938 for Nes kommune. Arbeidet ble utført av båtbyggere fra Vestnes i Møre og Romsdal. Fartøyet ble satt i trafikk mellom Sundbrygga på Helgøya i Mjøsa og Nes brygge på fastlandet. Ferga trafikkerte denne strekningen frem til 1957, da Nessundet bru sto ferdig.

Ferga ble i 1958 solgt til Kjell Nørgaard på Storøya i Tyrifjorden, der eieren brukte den som privat gårdsferge mellom øya og fastland frem til 1980, da det også ble bygd bru her. Ferga ble dessuten brukt til en del andre oppdrag; passasjerbefordring, tømmersleping o.a.

«Helgøya» fikk som ny installert en 40 Hk Gideon. I 1952 ble denne byttet ut med en 40 Hk Säffle glødehodemotor. Nytt styrehus ble bygd i 1958.

I 1981 ble «Storøen» avertert til salgs. Etter initiativ fra innbyggere på Helgøya ble ferga fraktet tilbake til Mjøsa i 1983, restaurert og overtatt av Mjøssamlingene. Helgøya lå i opplag ved Sundbrygga på Helgøya, og under flommen i Mjøsa i 1995 ble fergen noe skadet. Året etter ble det bygget et vernebygg for «Helgøya» på museets område på Minnesund, hvor hun i dag står utstilt.