Hermes

  • Kjennings­signal: LM5481
  • Hjemmehavn: Trondheim, Trøndelag
  • Bygget: 1937
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 36,1'
  • Brutto­tonnasje: 12,72
  • Vernet: 2014

MK «Hermes» ble bygd ved J.M. Klevset båtbyggeri, Skålvikfjorden på Nordmøre, i 1937 for stortingsmann Paul Dahlø fra Sør-Frøya. «Hermes» er en såkalt «Nygaardsvoldkutter», også kalt «statsbåt». Betegnelsen henspeiler på det hjelpeprogrammet Arbeiderpartiet satte i gang i 1930-årene for å bedre vilkårene for kystfiskerne.

Kutteren var i Dahløs eie frem til 1949 og ble hovedsakelig brukt i vintersildfisket ved Haugesund. I 1949 ble fartøyet solgt til E. Danielsen, Selva ved Agdenes, og deltok nå i Lofotfisket. I 1953 ble «Hermes» kjøpt av Magne Auren i Frosta, som brukte den i rekefiske, men også til tømmersleping og frakt av grønnsaker og poteter til Trondheim.

I 1969 kjøpte Alf Østerås, Levanger, kutteren og brukte den i rekefiske. Den ble også benyttet i oljevernberedskap og deltok som hjelpebåt ved seismografiske målinger i indre del av Trondheimsfjorden. «Hermes» ble som ny utstyrt med en 10 Hk Union.

Siden er motoren skiftet flere ganger. I dag er en 120 Hk Ford diesel installert. Fartøyet er blitt ombygd flere ganger. I 1987 ble fartøyet kondemnert og samtidig overtatt av , Museumslaget Staværingen.

Fra 2007 er båten eid av Båtlaget M/K Hermes. Hermes restaureres på Bremsnes båtbyggeri i tiden 2008-2010.