Nesebuen

  • Kjennings­signal: LDUS
  • Hjemmehavn: Kristiansand, Agder
  • Bygget: 1948
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 45'

MS «Nesebuen» ble bygd hos H. Gregersens Båtbyggeri, Moen ved Risør, i 1948 for Peder og Bjarne Pedersen, Flekkerøya. Som ny fikk krysseren navnet «Galant». Da den senere ble solgt til Egersund fikk navnet «Vårsol».

Båten ble etter hvert overtatt av Arnfinn og Øystein Fjeldskår, Lindesnes, og ga skøyta navnet «Nesebuen». Skøyta ble brukt i drivgarnfiske etter makrell, i sildefiske og til reketråling.

Eldre motor ble i 1982 skiftet ut med en 180 Hk GM Detroit diesel.

I 1989 ble fartøyet unntatt kondemnering og overtatt av Vest-Agder Fylkesmuseum v/Bragdøya Kystlag. Den bevares som en typisk representant for 2. generasjon av motoriserte fiskefartøyer på Skagerrakkysten.