Lykken

  • Hjemmehavn: Øksnes, Nordland
  • Bygget: 1939
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 11,44m

MK «Lykken» ble bygget i 1939, og var et aktivt fiskefartøy i godt over 40 år. De første årene ble den drevet fra fiskeværet Skipsnes i Øksnes kommune for fiske i Lofoten, Finmark og på hjemlige felt. Under krigen ble den også brukt til frakt av flyktninger.

I 1952 ble båten solgt til Finmark, og brukt til fiske der fram til 1979. I perioden 1979- 1987 har MK «Lykken» antakelig hatt flere eiere før den i perioden 1987-1993 ble overtatt av Sør-Varanger Museum og satt på land.

I 1993 ble «Lykken» brakt tilbake til Øksnes og overtatt av Øksnes kystlag. «Lykken» ble i desember 2007 slipsatt ved Samhold slip og båtbyggere i Øksnes for en større restaurering. Vinteren 2008 ble det gjort et stort arbeid der det este over vannlinja ble fornyet.

Arbeidet ble finansiert med støtte fra Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond og diverse lokale sponsorer. Det ble også gjort mye dignadsarbeid bl.a. med overhaling av motoren, nytt styrhus m. m. Arbeidet ble ferdig sommeren 2009.

«Lykken» har vært flittig i bruk ved arrangementer og turer, og det blir hevdet at båten er blitt et slags symbol for kommunens kulturarv. Båten er ikke bygget om eller endret av tidligere eiere.