Rubb

  • Kjennings­signal: LHDE
  • Hjemmehavn: Flekkefjord, Agder
  • Bygget: 1932
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 57,6'
  • Brutto­tonnasje: 39,45
  • Vernet: 1992

MS «Rubb» ble bygd på Lista i 1932 for Gjert Sand, Åna Sira. Fartøyet er bygd etter forbilde av svenske banklinebåter.

I 1970 ble fartøyet kjøpt av Finn og Øystein Tobiassen, Andabeløy på Lista. Fartøyet ble unntatt kondemnering i 1992.

Som ny fikk «Rubb» installert en Wichmann semidiesel, derav navnet «Rubb» ettersom motorfabrikken var lokalisert på Rubbestadneset. Fartøyet ble også rigget med seil som galeas. I 1960 ble det satt inn en 240 Hk GM diesel, som fortsatt står i fartøyet. «Rubb» eies i dag av Foreningen Rubbs Venner.