Rogaland

  • Kjennings­signal: LESB
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1929
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 57,2 m
  • Brutto­tonnasje: 829
  • Fredet: 2014
  • På nett: gamlerogaland.no

DS «Rogaland» ble bygget ved Stavanger Støberi & Dok AS som byggenummer 90 og levert i 1929 til Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD). Skipet var utstyrt med en 4 sylinder Lentz ventil-dampmaskin og ble satt inn i Hurtigruten Sandnes – Stavanger – Oslo, og en ukentlig tur i Nattruten Stavanger – Bergen. Søsterskipet «Kronprinsesse Märtha» ble levert fra Danziger Werft samme år.

«Rogaland» hadde stort kjølerom for frakt av ferskvarer, og vanntanker på dekk for å frakte levende fisk. Hele syv lastebommer sørget for rask lasting og lossing. DS «Rogaland» lå i Bergen under den store eksplosjonsulykken i april 1944 og ble påført store skader. «Rogaland» sank ved kai og ble kondemnert. DSD kjøpte vraket tilbake og fartøyet ble reparert og satt i trafikk igjen i 1947 med redusert overbygning. «Rogaland» gikk i Godsruten Bergen – Oslo fram til 1956, og deretter i Kystruten Bergen – Oslo fram til 1964.

Skipet ble bygget om til dieseldrift i 1950 og fikk installert en 16 sylinder 2T GM bygget for U.S. Navy i 1943. I 1964 ble «Rogaland» omdøpt til «Tungenes», lagt opp og senere solgt til Nika AS i Sandefjord for bruk som sandblåsingsplattform og losjiskip med navnet «Stauper». Skipet ble kjøpt tilbake til Stavanger av lokale entusiaster i 1989.

Siden 2004 eies og drives «Rogaland» av Stiftelsen Veteranskibet Rogaland.  Skipet ble fredet av Riksantikvaren i 2014 – målsettingen er at «Rogaland» skal føres tilbake til tilstanden i 1964 da skipet ble tatt ut av rutetrafikk.

I tiden etter 1989 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på skrog og innredning. Lugarer er restaurert i samarbeid med Riksantikvaren og master, lastebommer og skorstein er ført tilbake til 1964. I sommersesongen seiler «Rogaland» turer med   bedrifter, foreninger og private selskaper. Stiftelsen samarbeider med Stavanger Maritime Museum om arrangementer.