Riskafjord II

  • Kjennings­signal: LERR
  • Hjemmehavn: Hommersæk, Rogaland
  • Bygget: 1864
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 79,9'
  • Brutto­tonnasje: 88
  • Vernet: 1999
  • På nett: riskafjord.no

«Riskafjord II» ble bygget ved Gøteborgs mek. verksted Axel Keiller & Co i 1864. Fartøyet ble satt i rute på strekningen Gøteborg – Särö – Onsala under navnet «Särö».

Fartøyet skiftet eier en rekke ganger frem til 1927 da A/S Riskafjord overtok og døpte fartøyet om til «Riskafjord II». Under 1. verdenskrig gikk fartøyet i nøytralitetsvakten ved Hvaler.

I 1950 drev «Riskafjord II» på land og veltet under opplag. Fartøyet ble hevet, ombygd til motorskip og reparert. All innredning og overbygning ble fornyet, og «Riskafjord II» ble registrert for 164 passasjerer. «Riskafjord II» gikk i rute frem til 1996. Fartøyet går i dag i charter og turisttrafikk.