Søgne

  • Kjennings­signal: LJDB
  • Hjemmehavn: Tvedestrand, Agder
  • Bygget: 1935
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 63'
  • Brutto­tonnasje: 37

MS Søgne ble bygd i 1936 ved Høllen skipsverft for Thomas Salomonsen for rutefart mellom Mandal og Kristiansand. I 1948 gikk Søgne over i rutetrafikk mellom Arendal, Tvedestrand, Lyngør og Risør. I de neste 50 årene ble Søgne en bærer av kystkultur for to generasjoner.

I 1990 la Aust Agder Trafikkselskap Søgne ut for salg. Den ble kjøpt av Operatørselskapet A/S Søgne, som solgte den videre til Lyngør Båtselskap. Søgne var i kontinuerlig rutetrafikk frem til 2001 da fartøyet mistet passasjersertifikatet pga fartøyets tilstand.

Deretter gikk Søgne i opplag inntil lokale entusiaster kjøpte Søgne i august 2003 med ønske om å bevare fartøyet som den miljø- og kulturfaktor hun representerer i øyesamfunnet i Tvedestrand.

Det er blitt nedlagt et betydelig arbeid med båten siden overtagelsen, og medlemmer i Kystlaget MS Søgne har passert 300.