Svømmianna

  • Kjennings­signal: LHJM
  • Hjemmehavn: Florø, Vestland
  • Bygget: 1896
  • Opprinnelig funksjon: Fraktefartøy
  • Lengde: 65,6'
  • Brutto­tonnasje: 68,55
  • På nett: kyst.museum.no

Jekt «Svømmianna» ble bygd av Ivar Dingen i Frivik, Kyrkjebø i Sogn, i 1896. I 1908 var fartøyet eid av et partsrederi med Andreas Nordeide, Lavik i Sogn, som bestyrende reder. I 1913 ble den solgt til A/S Ottesen Vedhuggeri & Kulforretning i Bergen og i 1919 til A/S Fønix i Kristiania. Fra 1922 til 1924 var Henrik Henriksen m.fl., Eydehavn ved Arendal, eier av jekta, da Kristian Pettersen Gjennestad m.fl., også Eydehavn, overtok fartøyet. I 1928 ble fartøyet solgt til Rasmus T. Gramstad i Sandnes og i 1930 skiftet fartøyet navn til «Solo». Deretter hadde fartøyet en rekke eiere på Sørvest- og Vestlandet frem til slutten av 1960-årene, da den ble solgt til Nord-Trøndelag. I 1976 ble den kjøpt av Johan Ask i Flora, og i 1983 av John Hausberg, Steinsland.

«Svømmianna» gikk hovedsakelig i fraktfart langs hele norskekysten fra Oslo til Finnmark, men hadde også turer til Syd-Sverige og til England. Fartøyet fraktet bygningsmaterialer, gjødsel, sild, singel & sand, sement og lignende produkter.

«Svømmianna» fikk trolig installert sin første motor i 1906, en 20 Hk International. I 1915 ble det satt inn en svensk Bruza, i 1941 en 60 Hk Wichmann og i 1967/68 en 210 Hk Normo diesel. Fartøyet har gjennomgått flere ombygninger. I 1950-52 fikk fartøyet stålcasinger og det ble bygd nytt styrehus.

Jekta ble kjøpt av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 1983 med formål å restaurere fartøyet tilbake til seilende jekt. Fartøyet står i dag på land i et stor jektenaust ved Kystmuséet i Florø i påvente av videre restaurering.