Svanå

  • Kjennings­signal: LK3348
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1918
  • Opprinnelig funksjon: Fiskefartøy
  • Lengde: 11,2m
  • Brutto­tonnasje: 12,14
  • Vernet: 2016

«M/S  Svanå»,  den  gang  «M/S  Svan»,  ble ferdigstilt  ved  Moens  Trebåtbyggeri  i  Risør  i  1918 og fikk hjemmehavn i Hvaler. Det antas  at den da var brukt  til spritsmugling  mellom  Danmark  og  Norge,  ettersom vanntanken  om  bord  er  blitt  brukt  til  lagring  av  sprit.  I 1923  ble «Svan» overtatt  av  Kasper og Peder Syre  på  Karmøy  som  benyttet  den til  fiske  på  Sirahavet.  I 1949  ble  skøyta  kjøpt  av  Knut  Skår  i  Finnøy  som  endret  navnet  til  «Svanå» i 1985.  Skår  ble  pålagt  å  forhøye  aktre  del  av  skansekledningen  med  aluminium,  og  det  er  gjort  moderniseringer i lugar,  samt  at  noe  av  lasterommet  ble  avsatt  til  toalett. «Svanå» ble driftet som fiskefartøy frem til 2001 da skøyta ble kjøpt av  Svein  Myklebust  som  brukte  skøyta  til  private  turer  og  kystkulturarrangementer. I dag er båten overatt av Foreningen  «Frender  av  motorskøyta  Svanå» og venter restaurering. «Svanå»  fikk  vernestatus  i  2016. Treskøyta  på 36,7 fot er  sannsynligvis  en  av  de  siste  Risørskøytene  av  denne  størrelse.