Stavenes

  • Kjennings­signal: LEMA
  • Hjemmehavn: Bergen, Vestland
  • Bygget: 1904
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 111,5'
  • Brutto­tonnasje: 182
  • Vernet: 1992
  • På nett: ds-stavenes.no

DS «Stavenes» ble levert fra Bergen Mekaniske Værksted 1. september 1904 til Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, fra 1919 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. I 1934 ble «Stavenes» det første bilførende fartøy på Sognefjorden, da den ble noe ombygget for å kunne ta med biler på dekk. Båten var bygget som isforsterket passasjerbåt og var brukt som isbryter på Sognefjorden.

I 1954 ble båten ombygget til motordrift. I 1972 ble båten solgt til England og hadde noen år med omflakkende tilværelse, først som lystfartøy siden som et heller mislykket restaurerings- og arbeidstreningsprosjekt.

I 1991 kjøpte Veteranskibslaget Stavenes båten tilbake fra England for å restaurere den tilbake til dampskip. Etter noen år stoppet arbeidet opp.

«Stavenes» ble slept til Nordsteam i Bergen i 2005 og derfra videre til Dåfjorden Slipp på Fitjar hvor den har vært under restaurering siden 2008.

1.12.07 ble Veteranskipslaget Stavenes reorganisert med det mål for øye å få fortgang i restaureringsarbeidet. Sentrale personer fra det bergenske veteranskipsmiljø har engasjert seg, og prosjektet har hatt en stabil medlemsmasse. Det er god oppslutning rundt prosjektet, og med støtte fra Riksantikvar, Fylkeskommune og private aktører er «Stavenes» nå et prosjekt i framgang. Det er stor interesse for båten lokalt, og man ser for seg at «Stavenes» har stort potensial i turisttrafikken blant annet på Sognefjorden.

«Stavenes» vil bli restaurert slik den er på bildet etter ombygningen i 1939. Den vil være et verdifullt tilskudd til den norske veteranskipsflåten og ikke minst formidle vestlandsk kommunikasjonshistorie fra første halvdel av 1900 – tallet.

Styret har bestemt at «Stavenes» skal være kullfyrt, det eneste i sitt slag på Vestlandet. Den har deltatt på flere store arrangement. Siste på Fjordsteam 2018 i Bergen. Da gikk den for egen maskin.