Stoksundferja

  • Kjennings­signal: LHOF
  • Hjemmehavn: Trondheim, Trøndelag
  • Bygget: 1963
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 17,92 m
  • Brutto­tonnasje: 58
  • Vernet: 2012
  • På nett: kystlaget-trh.no

M/F «Stoksundferja» er en treferje, kravellbygd furu på eikespant, bygd ved E.M. Moen og Sønns Båtbyggeri i Risør i 1963. De små bilfergene var vanlige utover femti- og sekstitallet, men få er bevart. M/F «Stoksundferja» er en av de få gjenværende små bilferger bygd av tre. Småfergene var viktige for samferdsel og biltrafikk over fjorder og mellom små øysamfunn. «Stoksundferja» er en tidstypisk representant som illustrerer samfunnsutviklingen på 1960- tallet. «Stoksundferja» gikk i perioden 1963 – 1975 i sambandet Revsnes – Linesøya – Stokkøya og sambandet Barøy – Lauvøy – Lysøysund i perioden 1975 – 1983. Hun gikk som ferje i 20 år, før hun ble solgt og brukt som arbeidsbåt for undervannsarbeider  fram til 2001. I perioden fra 2001 og til 2012 har den gått som restaurant og turbåt med base i Trondheim. Kystlaget Trondheim, overtok i 2012 og de jobber nå med å sette båten i stand. Stoksundferja blei vernet av Riksantikvarien i 2012, og har i 2015 og 2016 gitt nesten to millioner kroner i tilskudd for å sette ferja i stand. Kystlaget ønsker å bruke ferja på samme vis som den har vært brukt siden 2001, men også ha fokus på å formidle fartøyets kulturhistoriske sammenheng i samfunnet. Selv om fartøyet har vært igjennom flere driftskonsept har ikke fartøyet gjennomgått noen forandringer.