Gamle Kragerø

  • Kjennings­signal: LFDS
  • Hjemmehavn: Kragerø, Telemark
  • Bygget: 1960
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 21,55
  • Brutto­tonnasje: 80,32
  • Vernet: 2009
  • På nett: kragerokystlag.com

”Gamle Kragerø” er en sveiset stålferge bygget ved Kragerø Slipp & Mek. Verksted. Den ble sjøsatt i 1960 som byggnummer 10 ved verkstedet under navnet M/F ”Kragerø”. Den gjorde tjeneste som rutegående ferge i Kragerøskjærgården frem til 1987. I 1988 ble den kjøpt av Justisdepartementet/Kriminalomsorgen og satt inn i rute mellom Horten og Bastøy fengsel frem til 2009, da under navnet ”Foldinferga”. Kragerø Kystlag fikk forespørsel fra Riksantikvaren om å overta ferga, og den 28. juli 2009 ble fergen formelt overtatt og fredet av Riksantikvaren som ett av tolv kulturminner fra hverdagslivet i Kulturminneåret 2009. Fredningen er begrunnet med at fartøyet representerer de åpne bilfergene i stål med åpent dekk og sidehus og symboliserer fergenes samfunnsutvikling fra 1960-tallet. Fergen er totalrestaurert og tilbakeført slik den så ut i 1988. Motoren som sto i er byttet ut med en totaloverhalt Alpha av samme type som den opprinnelig hadde, og dermed er også den karakteristiske lyden tilbake. Eiers formål er å fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av forskjellige elementer innen kystkultur med særlig vekt på tradisjonelle fartøyer i distriktet.