Mjøsfærgen

  • Kjennings­signal: LH2404
  • Hjemmehavn: Minnesund, Akershus
  • Bygget: 1923
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 20m
  • Brutto­tonnasje: 43
  • Vernet: 2013

«Mjøsfærgen» er bygget i 1923 ved Sarpsborg Mekaniske Verksted. Allerede i 1918 ble det utarbeidet planer og tegninger for en bilferge på tvers av Mjøsa ved Gjøvik, men lokaldampbåtene klarte en stund å ta unna trafikken med flere anløp. Med stadig økende biltetthet ble behovet for bilferge så stort at valget ble lett, men finansieringen problematisk. Pengene satt ikke løst hos storbønder, virksomhetseiere og banker. Det måtte et iherdig arbeid til for å skaffe nødvendig aksjekapital. Noen år etter at båten kom i drift, viste det seg imidlertid at denne fergeforbindelsen var en god investering. Fergeruta på tvers av Mjøsa var i mange år Norges mest trafikkerte – målt i antall biler og passasjerer.

Etter 12 års drift var ferga allerede for liten. Planer ble lagt for en ny
 og større ferge, men i stedet ble det i 1937 valgt å utvide den. Bildekket ble utvidet ved å legge skansekledningen ut på skrå. Dekkshusene 
ble flyttet ut i borde på begge sider ovenpå den skråstille skansekledningen. «Mjøsfærgen» ble erstattet av en ny ferge i 1950, men gikk som reserveferge på flere strekninger frem til 1967. Da ble den flyttet over på strekningen Horn-Tangen på tvers av Randsfjorden og gikk under navnet «Randsfjordferja». Fra 1972 ble den erstattet også der, men gikk som reserveferge helt til 1991. Den ble da solgt som fritidsbåt, fremdeles på Randsfjorden, men lite brukt. Romjula 2011 slet «Randsfjordferja» seg under stormen Dagmar og fikk en del skader. Påfølgende sommer sank ferja og ble liggende med maskinen under vann. Etter anmodning fra Riksantikvaren tok Mjøssamlingene over fra 2013. «ferja» ble flyttet over til Mjøsa igjen og satt
 på Mjøssamlingenes slipp på Minnesund og fikk tilbake navnet «Mjøsfærgen». «Mjøsfærgen» har hatt en uvurderlig betydning for kommunikasjon og samfunnsutvikling i de store innlandsregionene rundt Mjøsa og Randsfjorden.