Hundvaag I

  • Kjennings­signal: LKOT
  • Hjemmehavn: Stavanger, Rogaland
  • Bygget: 1939
  • Opprinnelig funksjon: Ferge
  • Lengde: 53'
  • Brutto­tonnasje: 49,03
  • Vernet: 1994
  • På nett: engoyholmen.no

MS «Hundevaag I» ble bygd som byggenummer 299 ved Gravdal Skipsbyggeri og Trelastforretning i Sunde i Sunhordland i 1939 for A/S Galei, Hetland ved Stavanger.

Rederiet var et sameie av bønder på øya Hundvåg som benyttet fartøyet til transport av passasjerer, kjøretøy og melk mellom Hundvåg og Stavanger.

I 1965 ble fartøyet overtatt av «Stavanger kommunale ferjer» og fartsområdet ble utvidet til å omfatte samtlige av byøyene, hvor det gikk frem til 1978. Fartøyet ble da solgte til private og brukt som lystbåt. Stiftelsen Hundvaag I overtok fartøyet i 1994.

«Hundvaag» fikk som ny installert en 50 Hk Wichmann, som fortsatt står om bord. Fartøyet gjennomgikk ingen store ombygninger mens den gikk som rutebåt. I 1984 brant imidlertid overbygget ned og den ble utstyrt med styrehus og salong som avvek noe fra det originale.  Fartøyet hadde opprinnelig en koksovn i salongen på dekk.

Rundt 1954 ble det installert sentralvarme om bord slik at det også kunne varmes opp i den nedre salong, som mannfolkene og skoleguttene brukte. I øvre salong, som damene og skolepikene brukte, ble koksovnen fjernet og benkene som før gikk langskips ble skiftet ut med tverrskips «busseter». Under gjenoppbyggingen og tilbakeføringen ble det bestemt at tilbakeføringstidspunktet skulle være 1953. Sentralkjel med rør ble fjernet (noe som forårsaket brannen i 1984), koksovn anskaffet og innredningen ble som i 1953.