Hvaler

  • Kjennings­signal: LEPD
  • Hjemmehavn: Fredrikstad, Østfold
  • Bygget: 1892
  • Opprinnelig funksjon: Passasjerfartøy
  • Lengde: 83'
  • Brutto­tonnasje: 87
  • Vernet: 2001

DS «Hvaler» ble bygd som byggenummer 29 ved Fredrikstad Mek. Verksted i 1892 for Fredrikstad-Hvalerøens Dampskibsselskab og ble satt inn i rutetrafikk mellom Hvaler og Fredrikstad. I denne ruten gikk fartøyet frem til 1978.

I 1979 ble fartøyet solgt til Østfold Maritime Skole. Som ny fikk «Hvaler» installert en dampmaskin på 156 IHk, men denne ble i 1948 skiftet ut med en 300 Hk Atlas Polar dieselmotor.

«Hvaler» ble overtatt av Stiftelsen DS Hvaler i 1993.

MS «Hvaler» ble sjøsatt 29.nov 2013. Motoren ble heist ombord og montert ved Engelsviken Slip. Den “nye” motoren er lik den gamle, men har en cylinder mindre. Den er bygget i Stockholm i 1952. Fabrikken ble kjøpt opp av Nohab i Trollhättan og motoren fikk navnet Nohab Polar. Den er på 285 HK ved 600 o/m. (Det kan fortelles at Fritjof Nansen hadde en slik motor i «Fram». Han sendte et telegram fra isen og skrev “The engine i excellent” – derav navnet Polar). «Hvaler» ligger nå ved Isegran i Fredrikstad. Aktersalongen er ferdig – utført av Hardanger Fartøyvernsenter – innredning i forskipet med lugarer og stores er påbegynt i august 2016. Styrhus er på plass, det samme gjelder skorstein, skylight, skansekledning i front brodekk, rekkverk og mye annet. Interesserte kan se båten hver tirsdag på Isegran.